JoomlaTemplates.me by iPage Reviews


  Keď sme začali podnikať, povedali sme si, že sa budeme usilovať, aby nás naši klienti brali ako najlepších prepravcov pre svoj tovar, teda najlepšie riešenie ich požiadaviek. Tomuto rozhodnutiu podriaďujeme každý jeden pracovný deň. Snažíme sa zdokonaľovať, sledujeme trendy v doprave a neustále myslíme na to, čo ešte môžeme pre klienta urobiť.

 

  Narábame so sofistikovanými databázami a softvérmi, vďaka ktorým máme k dispozícii 10 000 vozidiel po celej Európe a pre Vaše potreby vyberieme ten najvýhodnejší. Zakladáme si na presnosti, byť na nakládke a vykládke načas je pravidlo. Vieme, že tovar, ktorý vezieme, je Váš biznis a môže byť akýkoľvek skvelý, ak u Vášho zákazníka alebo u Vás nebude načas. Navyše veľakrát tovar nesieme hneď do výroby.

  Pristupujeme ku každému klientovi individuálne, pretože vieme, že každá spoločnosť je jedinečná. Jednotlivé spoločnosti majú prideleného referenta. Tým sa zlepšuje náš obchodný vzťah . A navyše tak šetríme Vám aj sebe čas. Každý jeden dopyt na prepravu vybavíme do15 minút.

Chceme, aby naši klienti mali pocit, že sú pre nás najdôležitejší a ich spokojnosť je výsledkom našich riešení.


Okrem štandardných služieb v rámci zasielateľstva Vám ponúkame:

  • Individuálny prístup ku každej zásielke
  • Maximálne zjednodušenie Vašej práce
  • Najvýhodnejšie možnosti zabezpečenia  prepráv
  • Minimalizovanie rizika pri preprave
  • Znalosť domáceho aj zahraničného transportného trhu
  • Naše poistenie zasielateľa aj ako zmluvného dopravcu vo výške 75.000,-EUR
  • spoľahlivá a overená sieť zmluvných dopravcov
  • Pripoistenie nad rámec CMR
  • Zastihnuteľnosť aj mimo pracovných hodín
  • Nemecky a anglicky hovoriaci pracovníci

 

Pri samotnej realizácii prepravy využívame služby prepravných firiem, ktoré majú pevné zázemie na slovenskom ako aj medzinárodnom trhu. Aktivity našej spoločnosti spočívajú v snahe flexibilne reagovať na požiadavky klientov a na najnovšie trendy v dopravnom trhu.

 
Pracujeme v zmysle Všeobecných zasielateľských podmienok Zväzu Zasielateľov Slovenska.